Vi vill göra rätt

Vi verkar för ett gott och etiskt arbetssätt. Vår verksamhet byggs av personal och gäster och därför värnar vi om allas mående innanför och utanför vår verksamhet. Du är en stor del av vår organisation.

Denna visselblåsartjänst

Vi ger alla inom organisationen en lättillgänglig möjlighet att informera (“Visselblåsa”) utvald ledningsgrupp när något inte står rätt till, vår visselblåsarfunktion kan också användas vid misstanke S K “Early Warning” för att förhindra och förebygga eventuella och framtida händelser. Vi tror på proaktivt arbete för ständig förbättring och därför ansvarar utvald ledningsgrupp för samtliga ärenden och “visselblåsningar” som inkommer. Som medarbetare eller inhyrd ska du kontakta närmsta chef för ett muntligt samtal, du kan också mejla in din rapport till vår mejl eller boka ett möte. Om du önskar vara helt anonym kan du använda denna visselblåsartjänst.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Du kan när som helst använda denna visselblåsartjänst för att ge oss information eller en upplysning när något inte står rätt till. Du kan rapportera något som har hänt, något som riskerar att hända eller något som händer just nu. Vi vill att tjänsten ska användas när något inte följer våra värderingar, etiska principer, code-of-conduct eller gällande lagstiftning. Visselblåsartjänsten kan också användas när människors liv eller hälsa riskeras.

Så här hanteras ditt meddelande

Vi måste garantera visselblåsare full anonymitet. Därför tillhandahålls den tekniska lösningen av utvald extern part, i detta fall från whistlesecure.com som har lång erfarenhet inom IT-säkerhet och där samtliga på företaget också distanseras från all spårbar och teknisk information. Tjänsten är krypterad och anonym, när du visselblåser till oss hanterar utvalda personer ditt ärende skyndsamt och du kan välja att namnge dig själv eller förbli anonym. När du väljer att vara anonym kommer du i samband med din visselblåsning tilldelas ett anonymt och genererat användarnamn tillhörande lösenord. Detta är unikt och det behöver du på egen hand spara och skydda. Samtliga rapporter granskas och handläggs. Vi på företaget kommer också besvara ditt ärende som du enkelt övervakar med hjälp av ditt genererade användarnamn och lösenord. Alla rapporter behandlas konfidentiellt.

Hur skickar jag ett anonymt meddelande?

För att visselblåsa kan du använda denna kanal om du vill rapportera skriftligt. Du kan välja att vara anonym och då kommer du i slutet av din visselblåsning få ett autogenererat inlogg och lösenord som skapas slumpmässigt. Du kan även välja att inte vara anonym, genom att rapportera via en muntlig visselblåsning eller boka ett möte.

Vår visselblåsartjänst drivs av IT-Leverantören Whistlesecure.com, besök deras personuppgiftspolicy för att läsa mer om hur de garanterar din säkerhet.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.