Frågor kring Visselblåsning

Visselblåsning kan verka förvirrade. Här har vi samlat information för att beskriva det i stora drag.

Vad är en visselblåsning & vad är skyddet enligt lag? ​

Visselblåsning är ett begrepp som används för att beskriva situationer där en person (en så kallad “visselblåsare”) uppmärksammar oegentligheter eller felaktigheter som har begåtts inom en organisation eller i en företagsmiljö. Det kan till exempel handla om korruption, mutbrott, eller andra former av olaglig verksamhet som pågår inom företaget.

En visselblåsning kan ske på olika sätt, till exempel genom att den som har upptäckt oegentligheterna vänder sig till en chef eller annan person med makt inom organisationen, eller genom att man går till myndigheter eller media för att få offentlig uppmärksamhet på problemet.

Visselblåsning har blivit allt vanligare i dagens samhälle, och det finns olika lagar och regler som skyddar personer som vågar stå upp mot orättvisor och oegentligheter. Enligt svensk lag ska en visselblåsare inte kunna bli utsatt för repressalier eller straff på grund av att man har uppmärksammat oegentligheter inom en organisation.

Varför infördes Visselblåsardirektivet?

Tidigare har det hänt att folk som internt rapporterar om direkta brister, risker och olagligheter blir förflyttade, sparkade eller felaktigt hanterade efter sitt yttrande. Därför sker ett utbyte i samband med en korrekt visselblåsning vilket är att organisationen som visselblåsningen lämnas mot förbjuds att direkt och indirekt eftersöka vem visselblåsaren är, man kan såklart visselblåsa över telefon och på ett bokat möte.

Detta ska alla organisationer som omfattas av lagen erbjuda, om du väljer att visselblåsa som egen person eller anonymt får och kan inte arbetsgivaren förflytta dig, ändra din tjänst eller göra anpassningar som enligt dig / visselblåsaren anses vara negativa. En organisation får således inte “straffa” en visselblåsare för dess visselblåsning.

Vad behöver ni som företag göra?

För att säkerställa säkerhet, så måste visselblåsaren kunna rapportera anonymt och hemligt till en utvald intern eller extern mottagargrupp. En visselblåsning är rapportering av information som det finns ett “allmänt intresse” om. Anonym visselblåsning innebär att en person som jobbar inom ett företag väljer att göra en anmälan om olaglig eller oetisk verksamhet utan att avslöja sin identitet.

Syftet är trygghet och möjlighet. Syftet med anonym visselblåsning är att ge möjlighet för medarbetare att rapportera om saker som de annars kanske inte skulle våga eller kunna göra, till exempel av rädsla för repressalier. Anonym visselblåsning kan vara ett viktigt verktyg för att upptäcka och åtgärda problem inom ett företag.

Vad är inte en "Visselblåsning?
Något som inte är en visselblåsning är direkta lögner, allmänt skvaller om kollegor, yttranden om sin lön, yttranden om chefer. Man kan generellt säga att saker som inte rör eller är direkta brott mot någon lag inte är en visselblåsning.  En visselblåsning ska vara ett seriöst försök att rapportera om ett problem som faktiskt finns, medan en klagan ofta är mer allmän och kan handla om personliga tvister eller missnöje.

Vem kan vara en Visselblåsare?

En visselblåsare är en person som avslöjar hemligheter eller oegentligheter inom en organisation eller en myndighet. Visselblåsare kan vara anställda inom organisationen eller myndigheten som avslöjar det de upptäckt, eller oberoende personer som får reda på informationen på annat sätt. Visselblåsare väljer oftast att avslöja hemligheter eftersom de anser att det är deras plikt att göra det för att skydda allmänhetens intressen.

Det finns många kända visselblåsare i historien, bland annat Daniel Ellsberg som avslöjade hemligstämplade dokument om Vietnamkriget, Edward Snowden som avslöjade det omfattande övervakningsprogram som USA:s säkerhetstjänst NSA bedrev, och Chelsea Manning som avslöjade hemligstämplade militärdokument om kriget i Afghanistan och Irak.

Visselblåsare riskerar oftast att bli utsatta för repressalier från den organisation eller myndighet som de avslöjar, och det är därför inte alltid lätt att våga stå upp för det man tror på. Trots detta finns det många visselblåsare som valt att göra det för att de anser att det är deras plikt att avslöja oegentligheter och skydda allmänhetens intressen.

En visselblåsare har vissa rättigheter enligt lag, men dessa rättigheter varierar från land till land. I vissa länder finns det lagar som skyddar visselblåsare från repressalier eller förföljelse från sin organisation eller myndigheter, medan andra länder saknar dessa skydd. Det är därför viktigt att en person som funderar på att bli en visselblåsare förstår de rättigheter och skydd som finns i det land där de bor innan de gör sitt avslöjande.

Boka demo

Vill du ha en demo?

Våra priser

Vill du beställa?

Fri rådgivning

Behöver du hjälp?

Systeminformation

Läs mer om oss

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.