Behöver ni lite hjälp?

Vi tror på att hjälpa till oavsett om ni vill handla eller om ni bara har några frågor, fyll i formuläret nu.

Guide & manual för visselblåsning

För att bli compliant och ha ett bra visselblåsarsystem och process inom företaget bör följande steg följas:

Identifiera lagar och förordningar som gäller för företaget och se till att företaget följer dessa. Detta kan innebära att man behöver anlita en compliance-expert eller en jurist för att säkerställa att företaget har en korrekt compliance-strategi på plats.

Utarbeta en policy för visselblåsning och se till att den är tydlig och lätt att förstå för alla anställda. Policyn bör innehålla information om hur man rapporterar potentiella regelbrott och omfattar alla former av visselblåsning, inklusive elektronisk, muntlig och skriftlig rapportering.

Skapa en säker och skyddad kanal för anställda att rapportera potentiella regelbrott på. Detta kan innebära att man anlitar en extern leverantör för att tillhandahålla en plattform för visselblåsning, eller att man skapar en intern plattform för detta ändamål. Det viktigaste är att säkerställa att anställda kan rapportera potentiella regelbrott utan att riskera repressalier eller förföljelse.

Skapa en process för att hantera inkomna ärenden. En oberoende tredje part, såsom en intern granskare eller en extern advokatbyrå, bör övervaka och granska visselblåsningen för att säkerställa att den är grundad och att riktlinjerna följs.

Välj en lämplig åtgärd: Beroende på resultaten från granskningen bör företaget välja en lämplig åtgärd, såsom att inleda en intern utredning eller att rapportera till relevanta myndigheter.

Följ upp och rapportera: Företaget bör följa upp på visselblåsningen och rapportera resultatet av åtgärden till den anställde som lämnade in visselblåsningen.
1. Vad är visselblåsning & vem är visselblåsare?
Med visselblåsning menas det att en person ska kunna rapportera om saker som har hänt, händer eller kan hända. Det kan gälla mutor, lagöverträdelser, mutbrott, diskriminering eller annan händelse som är negativ för en person. En person som rapporterar en sådan händelse kallas för en visselblåsare. Visselblåsning ger den person som rapporterar händelsen möjlighet att göra detta utan att själv bli straffad eller på annat sätt lidande för det. Det är viktigt att det finns en mekanism för visselblåsning, eftersom det kan hjälpa till att upptäcka och åtgärda brott som annars skulle kunna fortsätta utan att uppmärksammas.
2. Vilka omfattas av Visselblåsarlagen
Offentliga organisationer ska ha ett visselblåsarsystem liksom alla privata arbetsgivare från 50 anställda för att följa lagen om visselblåsning, lagen kallas ibland för visselblåsarlagen eller Visselblåsardirektivet.
3. System & upplägg för er visselblåsning
Med visselblåsarsystem menas det att en organisation som omfattas av lagen ska ha ett icke definerat system som möjliggör visselblåsning. Vanligast är det att använda en IT leverantör för att klara lagen om anonymitet samtidigt som rättsäkerheten värnas genom anonym tvåvägskommunikation.
4. Detta kräver lagen i detalj
Lagen kräver att en Visselblåsare ska ges möjligheten att visselblåsa genom ett visselblåsarsystem som erbjuder tre olika tillvägagångssätt: Personligt över möte, Muntligt med ljudinspelning eller 100% anonymt. Viktigt är att inte riskera läckor genom post eller otillbörlig datalagring av tex IP nummer som kan röja en visselblåsares identitet. Samtliga tillvägagångssätt måste tillgängliggöras.
5. Dessa måste kunna visselblåsa
De som omfattas av lagen och som ska kunna visselblåsa är Underleverantörer, samarbetspartners, konsulter, befintlig personal, tidigare personal eller samarbetspartners samt volontärer, praktikanter och potentiell personal. Således omfattar det allt ifrån tidigare personal, till nu anställd personal/Underleverantörer/konsulter till personal som potentiellt sett vill söka ett arbete hos er, direkt eller indirekt.
6. Vad är Tillgänglighet
visselblåsarsystemet ska vara tillgängligt och anonymt. Med detta betyder det att samtliga personer som omfattas av visselblåsardirektivet ska ha en enkel möjlighet utan förfrågan att kunna visselblåsa och därmed ha full anonymitet. Således bör ett visselblåsarsystem inte ligga internt då tidigare personal, ev. underleverantörer och andra inte ges en möjlighet att visselblåsa genom det upplägget som ni valt och lagt internt.
7. Utvald grupp som hanterar Visselblåsningar
Om ni som organisation omfattas av visselblåsardirektivet ska ni utse en “icke beroende grupp” som hanterar era ärenden. Denna grupp kan vara intern eller extern och defineras inte vidare i lagen. Således gäller det att ni har ett etiskt arbetssätt där ni värnar visselblåsaren före organisationen i allvarliga fall.
8. Förebygg korruption & JÄV
Det är viktigt att förebygga eventuella situationer inom JÄV. Genom att skapa en enhetlig grupp med olika ansvarsområden så kan gruppen enkelt övervaka systemet tillsammans vilket gör att om tex Ekonomichefen delar ansvar med HR chefen och andra chefer ifall ett Ekonomibrott utfört av ekonomichefen inkommer, då blir det enkelt att tillsammans slå larm. Viktigt är det att INGEN inom systemet kan radera eventuella ärenden, förfrågningar eller ljudinspelningar. För att förhindra jäviga situationer.
9. Rättssäkerhet, arkivering och lagring
Arkiv, uppföljning och utredning måste finnas med säker lagring. För att värna visselblåsaren, er organisation och framtiden är det också viktigt att rättssäkerheten är hög. Det mest kraftfulla verktyget som ni kan använda er av inom visselblåsning / visselblåsarsystem är anonym tvåvägskommunikation vilket gör det enkelt för er att kommunicera, kontrollera och samla information. När ett ärende är avslutat efter valt agerande bör ärendet sparas. En säkerhetsåtgärd som vi har är att alla förfrågningar går genom systemet oavsett om en visselblåsare visselblåser och vill vara anonym eller inte. Alla förfrågningar för personligt möte, muntlig inspelning och anonyma meddelanden samlas i er profil vilket alla utvalda inom er organisation har gemensam tillgång till. Det går inte heller att radera er profil och skulle någon radera användare kan vi alltid återställa hela, eller delar av kontot med avancerad och krypterad backup.
10. Spara tid & pengar
Digitala program hjälper er att öka säkerheten, tidsbesparing och rättssäkerhet. Många vill välja en sådan lösning som vi erbjuder vilket ger våra kunder ett eget system med full insyn och kontroll fritt från dyra jurist & advokatarvoden på löpande räkning.  Många vill också ha en digital lösning med notiser och påminnelser som även skapar full anonymitet för visselblåsaren. Med Smarta notiser behöver inte våra kunder övervaka systemet löpande, utan systemet påminner er som kund när ni behöver agera inom ett nytt eller pågående ärende. Genom att ni inte samlar någon data samtidigt som ni distanserar er från den så lever ni också upp till kravet om 100% anonymitet. Boka en kostnadsfri demo och va igång på 1 arbetsvecka. Kontakta vår ansvariga projektledare på joacim@whistlesecure.com
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.