Få en gratis policy för visselblåsning

Vi vill nå så många som möjligt, därför ger vi alla som vill och behöver en helt gratis policy för visselblåsning. Fyll i formuläret nu.

Visselblåsarpolicy mall​

En visselblåsarpolicy är en policy som reglerar hur företaget hanterar och skyddar de som väljer att rapportera olagliga eller oetiska aktiviteter inom företaget.

 Visselblåsarpolicyn är ett viktigt verktyg för företag att säkerställa att anställda och andra som känner till olagliga eller oetiska aktiviteter inom företaget kan rapportera dessa utan rädsla för repressalier.

Det är viktigt att företag har en tydlig visselblåsarpolicy som alla anställda känner till och förstår. Genom att ha en tydlig policy för visselblåsning kan företaget förebygga olagliga eller oetiska aktiviteter och samtidigt visa att företaget tar dessa frågor på största allvar.

En visselblåsarpolicy är också viktig för att företaget ska kunna leva upp till lagar och regler som rör visselblåsning. Genom att ha en visselblåsarpolicy som följer lagar och regler kan företaget undvika påföljder som kan uppstå om man inte hanterar visselblåsning på rätt sätt.

En visselblåsarpolicy är en policy för hur företaget skyddar de som väljer att rapportera olagliga eller oetiska aktiviteter inom företaget. Det är viktigt för företag att ha en tydlig visselblåsarpolicy för att förebygga olagligheter och visa att man tar dessa frågor på största allvar.

Genom att följa lagar och regler för visselblåsning kan företaget undvika påföljder och säkerställa att anställda kan rapportera oetiska aktiviteter utan rädsla för repressalier.

Såhär skriver ni en policy

Vill du inte ha en gratis mall och policy för visselblåsning, alltså en visselblåsarpolicy. Om du vill ta fram en egen policy för visselblåsning så kan ni följa denna manual för att skapa en helt egen och komplett visselblåsarpolicy.

För att ta fram en policy som passar företaget behöver man följa följande steg:

Identifiera vilka områden i företaget som policy behövs för.
Det kan till exempel handla om hantering av personuppgifter, riktlinjer för sociala medier eller policy för visselblåsning.

Gör en grundlig undersökning av aktuella lagar och regler som gäller för det område som policy ska tas fram för. Detta för att säkerställa att policy följer lagar och regler.

Skriv upp policy på ett tydligt och begripligt sätt så att alla anställda förstår vad som gäller.

Se till att policy är enkel att följa och att den uppdateras regelbundet för att säkerställa att den följer gällande lagar och regler.

Boka demo eller kontakta oss så berättar vi mer hur vi hjälper tusentals anställda och företag idag. Vår vision är att vara billigast och bäst samtidigt som vi inte tummar på kvalité och kommunikation.

Boka demo

Vill du ha en demo?

Våra priser

Vill du beställa?

Fri rådgivning

Behöver du hjälp?

Systeminformation

Läs mer om oss

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.