Hero Cover

Visselblåsarkanal Oresund Dry Docks AB

Välkommen till Oresund DryDocks visselblåsarfunktion

Oresund Heavy Industries AB och dess dotterbolag Oresund DryDocs AB och Oresund Steel Constructions AB uppmuntrar och stödjer en kultur av ärlighet, integritet och ansvar. Vår verksamhet och vårt uppförande ska präglas av våra värderingar: Ansvar, Respekt, Förtroende, Samarbete och Förbättringar. För att främja en positiv arbetsmiljö och ett hållbart samhälle har vi etablerat en visselblåsarkanal där du ges möjlighet att rapportera och lämna information om oegentligheter såsom pågående brott, oetiskt beteende eller korruption. Det kan handla om händelser som har inträffat, inträffar eller riskerar att inträffa. Du kan också slå larm om olyckor, maktmissbruk eller andra saker som du vill avslöja.

Du kan vara anonym

Svensk lagstiftning förbjuder oss att på något sätt utreda din identitet. Detta skydd är utformat för att förhindra eventuella repressalier efter en visselblåsarrapport. Du är garanterad och skyddad av tillämplig lagstiftning mot repressalier. Det innebär att du inte kan straffas för att du rapporterar saker som är viktiga för dig, dina kollegor, allmänheten och oss som organisation och arbetsgivare. Din öppenhet och vilja att informera är viktig för oss. Vi vill ge dig som anställd, tidigare anställd, blivande personal, partner, konsult, underleverantör, praktikant och medborgare bästa möjliga skydd och lösning. Därför har vi valt att göra vår Whistleblower Channel tillgänglig via det externa företaget "Whistlesecure". På så sätt lagrar vi inga personuppgifter om dig när du väljer att vara anonym. Även om du kan välja att vara anonym uppmuntrar vi dig att avslöja din identitet och ge så mycket information om ärendet som möjligt så att vi kan utreda ärendet grundligt. Du kan också boka ett möte med Thomas Arvebratt, Manager Human Resources, på tar@oddab.eu eller per telefon på +46 705 658 088. Vi uppmuntrar alla intressenter att aktivt delta för att säkerställa att vårt företag förblir en plats där missförhållanden rapporteras och hanteras på ett säkert och rättvist sätt. Genom att använda rapporteringskanalen nedan kan du skicka in din visselblåsarrapport 24/7, helt anonymt. Tjänsten finns tillgänglig på över 70 språk och stöder personer med funktionshinder och eventuella synskador.

Vi har utsett en grupp

För att hantera alla visselblåsarärenden med högsta möjliga kvalitet och noggrannhet har vi utsett en intern grupp som vid behov även har stöd av externa jurister. I gruppen ingår inte aktieägare eller VD. Syftet med detta är att alltid kunna agera korrekt och skyndsamt. När du har skickat in ditt ärende, din ljudinspelning eller din mötesförfrågan är vi enligt lag skyldiga att bekräfta mottagandet. Därefter återkommer vi till dig så snart vi har granskat ditt ärende.

Hur fungerar det?

För att visselblåsa kan du använda denna kanal om du vill rapportera skriftligt. Välj anonym tvåvägskommunikation för att vara anonym, eller boka ett möte för att personligen framföra en visselblåsning.