O tomto kanáli pre informátorov

Táto stránka umožňuje podávanie oznámení o nekalej činnosti pre všetky spoločnosti v rámci skupiny Hörle Wire. Pri podávaní oznámenia uveďte v prvom záhlaví právny názov spoločnosti, ktorej sa vaše oznámenie týka, podľa príslušnej krajiny. Tým sa zabezpečí, že sa váš prípad dostane k určenému a nezávislému subjektu v príslušnej krajine, ktorý vaše oznámenie bezodkladne vybaví. Právne názvy spoločností sú tieto: Hörle Wire AB, Hörle Wire S.R.O, & Huesecken Wire GmbH.

Táto služba na oznamovanie nekalých praktík

Každému zamestnancovi organizácie poskytujeme ľahko dostupný spôsob, ako informovať ("Whistleblowing") vybrané vedenie, keď niečo nie je v poriadku, naša funkcia Whistleblowing môže byť použitá aj v prípade podozrenia S K "Včasné varovanie" na prevenciu a predchádzanie možným a budúcim incidentom. Veríme v proaktívnu prácu na neustálom zlepšovaní, a preto je vybraný manažérsky tím zodpovedný za všetky prijaté prípady a "whistleblowingy". Ako zamestnanec alebo zmluvný partner by ste sa mali obrátiť na najbližšieho nadriadeného, aby s vami ústne prerokoval vaše hlásenie, môžete ho tiež poslať e-mailom na náš e-mail alebo si dohodnúť stretnutie. Ak si želáte zostať v úplnej anonymite, môžete využiť túto službu oznamovania.

Kedy môžem využiť službu oznamovania?

Túto službu môžete kedykoľvek využiť a poskytnúť nám informácie alebo upozornenie, ak niečo nie je v poriadku. Môžete nahlásiť niečo, čo sa stalo, niečo, čo sa pravdepodobne stane, alebo niečo, čo sa práve deje. Chceme, aby sa služba používala, ak niečo nie je v súlade s našimi hodnotami, etickými zásadami, kódexom správania alebo platnými zákonmi. Službu oznamovateľov možno využiť aj v prípade ohrozenia života alebo zdravia ľudí.

Spôsob spracovania vašej správy

Oznamovateľom musíme zaručiť úplnú anonymitu. Preto technické riešenie zabezpečuje vybraná externá strana, v tomto prípade whistlesecure.com, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti a kde sú všetci v spoločnosti tiež vzdialení od všetkých sledovateľných a technických informácií. Služba je šifrovaná a anonymná, keď nám oznámite svoj prípad, vybraní ľudia ho rýchlo spracujú a vy si môžete vybrať, či chcete uviesť svoje meno alebo zostať v anonymite. Ak sa rozhodnete zostať v anonymite, bude vám v čase podania oznámenia pridelené anonymné a vygenerované používateľské meno a heslo. Je jedinečný a musíte si ho zachovať a chrániť sami. Všetky správy sa skontrolujú a spracujú. My v spoločnosti budeme tiež reagovať na váš prípad, ktorý budete ľahko sledovať pomocou vášho vygenerovaného používateľského mena a hesla. Všetky správy sú dôverné.

Ako môžem poslať anonymnú správu?

Ak chcete podať písomné hlásenie, môžete použiť tento kanál. Môžete si zvoliť anonymitu a na konci nahlasovania dostanete automaticky vygenerované prihlasovacie meno a heslo, ktoré budú náhodne vygenerované. Môžete sa tiež rozhodnúť, že nebudete anonymní, a to tak, že podáte ústne oznámenie alebo si rezervujete stretnutie.

Našu službu whistleblowingu prevádzkuje poskytovateľ IT služieb Whistlesecure.com, navštívte ich stránku zásady ochrany osobných údajov a dozviete sa viac o tom, ako zabezpečujú vašu bezpečnosť.

Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú lokalitu, môže prostredníctvom vášho prehliadača ukladať informácie z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje nastavenia ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše používanie našej webovej lokality a ponúkaných služieb.