Er säkerhet med oss

Läs mer om hur vi arbetar med säkerhet för att skydda eran data.

ISO-27001

ISO 27001 är en internationell standard för säkerhet i informationshantering. Denna standard definierar krav på en så kallad informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS) och ger riktlinjer för hur en organisation kan implementera och upprätthålla en effektiv informationssäkerhetshantering. Målet med ISO 27001 är att säkerställa att en organisation kan skydda sina informationssystem och de data som finns i dessa, mot olika typer av hot och sårbarheter.

Kryptering

Kryptering är en teknik som används för att skydda information genom att koda den på ett sätt som gör att den bara kan läsas av de som har en speciell nyckel. Detta gör det svårare för obehöriga att läsa eller förstå informationen, och skyddar därmed mot avlyssning eller annan obehörig åtkomst.

När det kommer till hemsidor innebär en End to End kryptering med envelop encryption och client side encryption att all information som skickas mellan användare och hemsidan är krypterad. Detta innebär att ingen obehörig person kan läsa eller förstå informationen, vilket gör det svårare för dem att utföra olagliga eller oönskade aktiviteter.

End to End kryptering innebär att krypteringen sker från den ena användaren (till exempel en person som använder hemsidan) till den andra (till exempel hemsidans server), och ingen annan kan avläsa eller förstå informationen under transporten. Envelop encryption innebär att informationen är krypterad i olika lager, vilket gör det ännu svårare för obehöriga att få tillgång till den. Client side encryption innebär att krypteringen sker på enheten som användaren använder, vilket gör det svårare för obehöriga att få tillgång till informationen.

IP-Blacklist skydd

IP-blacklist är en typ av skydd som används för att skydda en server eller en hemsida mot obehöriga anslutningar. En IP-blacklist innehåller en lista över IP-adresser som har förbjudits att ansluta till servern eller hemsidan, och när en användare försöker ansluta med en IP-adress som finns på listan nekas tillgången.

IP-blacklist fungerar på följande sätt: när en användare försöker ansluta till servern eller hemsidan kontrollerar servern eller hemsidan om användarens IP-adress finns på IP-blacklist. Om IP-adressen finns på listan nekas tillgången, medan om IP-adressen inte finns på listan tillåts användaren att ansluta.

På så sätt kan IP-blacklist skydda servern eller hemsidan mot obehöriga anslutningar från IP-adresser som har förbjudits. Detta kan vara användbart för att skydda mot attacker eller andra olagliga aktiviteter som kan utgå från en specifik IP-adress.

Säkerhetstest av Etiska Hackers

En etisk hacker, även kallad en “white hat hacker”, är en person som använder sina kunskaper om dator- och nätverksteknik för att testa och förbättra en organisations IT-säkerhet. Etiska hackers har rätt motivations och använder sina kunskaper på ett ansvarsfullt sätt för att hjälpa organisationen att hitta och åtgärda säkerhetsbrister i sin teknik.

Det är bra att testa ett företags IT-säkerhet med etiska hackers eftersom de kan hjälpa företaget att identifiera och åtgärda eventuella säkerhetsbrister som kan utgöra en risk för företaget. Genom att använda sig av etiska hackers kan företaget säkerställa att sin IT-säkerhet är robust och skyddad mot attacker och andra hot.

Dessutom är det viktigt att använda etiska hackers för att undvika eventuella problem med laglighet. Etiska hackers är lågkonflikt och följer alla gällande lagar och regler, vilket gör att företaget inte behöver oroa sig för att bryta mot några lagar genom att använda dem.

Sammanfattningsvis är det bra att testa ett företags IT-säkerhet med etiska hackers eftersom det hjälper företaget att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister, säkerställer att företaget följer lagar och regler, och bidrar till en högre säkerhet för företaget.

Skydd mot Cloud-Act

Cloud Act är en amerikansk lag som trädde i kraft 2018. Lagens syfte är att ge statliga organisationer rätten att begära information som lagras hos utländska företag som har en verksamhet i USA. Detta innebär att statliga organisationer kan begära information om personer eller företag som lagras hos en utländsk molnleverantör som har en verksamhet i USA, utan att behöva gå igenom den utländska regeringen eller rätten.

Detta kan leda till att statliga organisationer kan bedriva företagsspioneri och hemlig uppgiftshämtning genom att begära information från utländska företag som har en verksamhet i USA. Detta kan ske genom att begära information från utländska företag som har fiberkablar som leder till andra länder, och därmed få tillgång till information som annars skulle vara svår att få tag på.

Således kan Cloud Act ge statliga organisationer möjlighet att bedriva företagsspioneri och hemlig uppgiftshämtning genom att begära information från utländska företag som har en verksamhet i USA, och som har fiberkablar som leder till andra länder. Detta kan skapa en risk för personlig integritet och företagshemligheter, och det är viktigt att statliga organisationer använder dessa rättigheter på ett ansvarsfullt sätt.

Boka demo

Vill du ha en demo?

Våra priser

Vill du beställa?

Fri rådgivning

Behöver du hjälp?

Systeminformation

Läs mer om oss

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.