VISSELBLÅSARPOLICY GRATIS MALL

Vill du ha en gratis visselblåsarpolicy mall?

Stärk er organisation och få en policy för visselblåsning Gratis med vår mall.

Vad är egentligen en visselblåsarpolicy och varför är den så viktig för din organisation?

En visselblåsarpolicy är en dokumenterad riktlinje som fastställer hur din organisation hanterar och svarar på en visselblåsare och deras rapporter om oegentligheter. Det är din organisationens röst för integritet, öppenhet och ansvar där även er rutin fastställs.

Vår skräddarsydda visselblåsarpolicy innehåller rutiner för utredning och hantering av ett visselblåsarärende. Policyn är helt gratis och finns tillgänglig på flera språk. Klicka här för att ta del av en gratis mall visselblåsarpolicy

resources image

Varför behöver du en visselblåsarpolicy?

'Min dörr är alltid öppen' fungerar inte, det vet alla om. Det förhindrar att små problem som i framtiden kan bli stora faktiskt hanteras. Genom att tydligt kommunicera att visselblåsare välkomnas och skyddas, främjar du en kultur av öppenhet och ansvar när rapportering av problem blir både enkel och anonym, men framförallt tillgänglig.

Med en välskriven visselblåsarpolicy säkerställer du att din organisation följer de gällande lagarna och reglerna för rapportering av missförhållanden samtidigt som alla berörda kan ta del av er unika rutin.

Skydda dina anställda

En visselblåsarpolicy sitter ihop med er kanal för visselblåsning. Att hänvisa till en mejl eller ett formulär är nästan alltid direkt olagligt eftersom att ni säger att det är anonymt samtidigt som ni enligt GDPR samlar personuppgifter. Genom att uppmuntra tidig upptäckt av oegentligheter kan er visselblåsarpolicy hjälpa till att förhindra större skador och risker för din organisation.

Måste vi ha ett företag som hjälper oss?

Svaret är Nej, det måste ni inte men eftersom att lagen ställer nya och hårda krav på er så kan en leverantör av antingen ett ekonomiskt system, eller ett dyrare konsultupplägg göra så att ni inte bryter mot lagen.

Få en gratis mall för visselblåsarpolicy nu

Vi förstår vikten av en stark och välgjord visselblåsarpolicy. Därför ger vi dig en gratis visselblåsarpolicy för visselblåsning, tillgänlig på flera språk. Vi uppmuntrar öppenhet och står för enkelhet.

Få visselblåsarpolicy

Kan vi hjälpa med något annat?

Vårt mål är att göra det enkelt att följa det nya visselblåsardirektivet. Vill ni har mer information om lagen, eller hur vårt visselblåsarsystem för anonym tvåvägskommunikation fungerar? Kontakta oss, oavsett vad ert ärende gäller!

Läs mer från oss
Blog image 3

Se våra tjänster och dess priser

Se våra priser och vad vår tjänst kostar

Blog image 1

Boka en demo för visselblåsning

Det här är allt du måste veta om lagen

Blog image 2

Sköt ett ärende - från start till slut

Få vår handlingsplan om hur ni ska hantera ett ärende

Blog image 3

Exempel på visselblåsning

Lär dig allt om hur en visselblåsning definieras

Få vår checklista & policy inför Visselblåsardirektivet, direkt på er mail!
Genom användning godkännes bearbetning av data enligt integritetspolicy