VAD BETYDER VISSELBLÅSNNG

Vad betyder Visselblåsning?

Visselblåsning kan vara ett laddat begrepp. Läs mer om vad visselblåsning faktiskt betyder

Definition av visselblåsning

Visselblåsning innebär att en individ, ofta en anställd inom en organisation, rapporterar olagliga, oetiska eller farliga handlingar till externa myndigheter eller till allmänheten. Detta görs ofta i syfte att skydda allmänheten, kunder eller andra anställda.

Visselblåsning spelar en avgörande roll i att upprätthålla integritet och ansvar inom organisationer. Genom att rapportera missförhållanden kan potentiella skador eller brott förhindras. Medan en klagomålsprocess ofta hanterar mindre problem inom en organisation, fokuserar visselblåsning på allvarliga missförhållanden som kan ha en större påverkan på allmänheten eller organisationen som helhet.

resources image

Visselblåsning på WhistleSecure

På WhistleSecure förstår vi vikten av att ha en säker och pålitlig kanal för visselblåsning. Vårt system är designat för att skydda visselblåsarens identitet samtidigt som det säkerställer att rapporterade ärenden hanteras korrekt. Vårt system är designat för att skydda din identitet och säkerställa att din rapport hanteras konfidentiellt.

Efter att du har rapporterat ett missförhållande genom WhistleSecure, kommer ärendet att granskas och vidtas lämpliga åtgärder. WhistleSecure är ledande inom visselblåsningssystem och erbjuder en säker, pålitlig och användarvänlig plattform för att rapportera missförhållanden.

Vad bör ni göra?

Det kan kännas överväldigande att korrekt definera en visselblåsning och veta hur ni som företag skall agera. För att förenkla för er har vi satt ihop en enkel checklista & utredningsschema för att göra ert arbete enklare. Klicka på knappen nedan för att ta del av detta på din mail.

Få checklista

Hur kan vi hjälpa er?

Vårt mål är att göra det enkelt att följa det nya visselblåsardirektivet. Vill ni har mer information om lagen, eller hur vårt visselblåsarsystem för anonym tvåvägskommunikation fungerar? Kontakta oss, oavsett vad ert ärende gäller!

Läs mer från oss
Blog image 3

Se våra tjänster och dess priser

Se våra priser och vad vår tjänst kostar

Blog image 1

Boka en demo för visselblåsning

Det här är allt du måste veta om lagen

Blog image 2

Sköt ett ärende - från start till slut

Få vår handlingsplan om hur ni ska hantera ett ärende

Blog image 3

Exempel på visselblåsning

Lär dig allt om hur en visselblåsning definieras

Få vår checklista & policy inför Visselblåsardirektivet, direkt på er mail!
Genom användning godkännes bearbetning av data enligt integritetspolicy