VISSELBLÅSNING OCH GDPR

Vad bör man tänka på med GDPR och Visselblåsning

När man implementerar ett viseslblåsarsystem är det viktigt att tänka på GDPR.

Varför är GDPR viktigt vid visselblåsning & data online?

GDPR, eller General Data Protection Regulation fungerar rättslig ram för att skydda våra data och vår integritet online. Lagen om GDPR begränsar hur personlig information och personuppgifter får delas och användas. En personuppgift kan vara men är inte begränsad till namn, telefonnummer, epostadress och IP-nummer. Detta gäller även vid visselblåsning.

En av de mest kraftfulla aspekterna av GDPR är de böter och sanktioner som kan påföras företag som inte följer reglerna. Om ett företag bryter mot GDPR kan de bötfällas med upp till 20 miljoner euro eller 4 % av deras globala årliga omsättning, vilket som än är högst. Detta gör att företag tar dataskydd på allvar och är mer benägna att följa reglerna.

resources image

Varför är anonymitet viktigt i sammanhanget GDPR och visselblåsning?

Anonymitet innebär att personuppgifter inte kan kopplas direkt till en enskild individ. Genom att använda anonymiserad data vid visselblåsning minskas risken för att individers privatliv och integritet kränks. GDPR syftar till att garantera att personuppgifter behandlas på ett sätt som respekterar användarnas rättigheter och integritet, och användningen av anonym data kan vara ett sätt att uppnå detta mål.

Enligt visselblåsardirektivet så skall anonymiteten garanteras hos de som vissellblåser. Därmed är det viktigt att förstå vad som krävs för att bevara anonymiteten, i förhållande till GDPR. Öppen och långvarig lagring av personuppgifter(exempelvis IP-nummer), lämpar sig därmed inte för visselblåsning eller i ett visselblåsarsystem.

Vad bör ni göra?

Det kan kännas överväldigande att korrekt definera en visselblåsning och veta hur ni som företag skall agera. För att förenkla för er har vi satt ihop en enkel checklista & utredningsschema för att göra ert arbete enklare. Klicka på knappen nedan för att ta del av detta på din mail.

Få checklista

Hur kan vi hjälpa er?

Vårt mål är att göra det enkelt att följa det nya visselblåsardirektivet. Vill ni har mer information om lagen, eller hur vårt visselblåsarsystem för anonym tvåvägskommunikation fungerar? Kontakta oss, oavsett vad ert ärende gäller!

Läs mer från oss
Blog image 3

Se våra tjänster och dess priser

Se våra priser och vad vår tjänst kostar

Blog image 1

Boka en demo för visselblåsning

Det här är allt du måste veta om lagen

Blog image 2

Sköt ett ärende - från start till slut

Få vår handlingsplan om hur ni ska hantera ett ärende

Blog image 3

Exempel på visselblåsning

Lär dig allt om hur en visselblåsning definieras

Få vår checklista & policy inför Visselblåsardirektivet, direkt på er mail!
Genom användning godkännes bearbetning av data enligt integritetspolicy