VISSELBLÅSARLAGEN

Hur följer man visselblåsarlagen?

Visselblåsarlagen och EU direktivet ställer nya hårdare krav från 17 December 2023. Här går vi igenom hur du enkelt och trovärdigt följer den nya visselblåsarlagen.

Detta bör du känna till om visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen är ett EU direktiv som antas av varje land. Alla länder i EU ska ha antagit lagen där den träder i kraft senast i slutet av December 2023. Grunden i lagen är densamma i hela EU men det finns mindre anpassningar som respektive land gör för att anpassa den för din gällande lagbok.

Lagen fastställer de nödvändiga rättsliga ramar och skydd som behövs för att uppmuntra visselblåsare att träda fram och avslöja information som är av allmänt intresse. Den skapar också ett system där visselblåsare skyddas mot repressalier och kan vara trygga i sitt agerande.

resources image

Såhär följer ni visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen fastställer de nödvändiga rättsliga ramar och skydd som behövs för att uppmuntra visselblåsare att träda fram och avslöja information som är av allmänt intresse. Den skapar också ett system där visselblåsare skyddas mot repressalier och kan vara trygga i sitt agerande. Lagen konstaterar tre vägar som skall möjliggöras för visselblåsning inom organisationer med över 50 anställda. Dessa kan enkelt kategoriseras som som muntligt, skriftligt och genom mötesbokande. Anonymitet skall möjliggöras för de visselblåsare som önskar vara anonyma. Vanligtvis så görs dessa på två sätt, genom ett digitalt visselblåsarverktyg eller genom brevvägen. Läs mer här hur ni kan upprätta en visselblåsarkanal.

Så många ärenden kommer ni att få

Varje företag är unikt och det går aldrig att förutspå hur många ärenden ni kommer få in, men tillgänglig data tyder på cirka ett ärende per hundra anställda per år. Därmed så behövs det inte en dedikerad avdelning för att hantera ärenden, men det är fortfarande viktigt att det finns en utsedd opartisk visselblåsargrupp som handhar detta. Denna grupp måste vara opartisk och utesluter därmed aktieägare, VD och andra med intressekonflikter.

7-dagar regeln

När ni får ett ärende så behöver ni bekräfta mottagandet inom 7-dagar, detta kallas för ”7-dagars regeln” i visselblåsarlagen. Detta gör vårt system från whistlesecure automatiskt där ni såklart kan ställa in vad ni vill att ert bekräftelsemeddelande ska uttrycka. Utöver 7-dagars regeln så behöver ni även ha koll på att allt journalförs och sparas i enlighet med lagens regler. För att göra detta enkelt så kan ni kontakta oss, alla viktiga delar tar vårt moderna och ekonomiska system om helt automatiskt, till en minimal kostnad.

Oberoende mottagare

För att skapa opartiskhet så säger visselblåsarlagen att mottagarna inte ska bestå av antingen VD, grundare eller aktieägare. Man kan ställa sig frågan om ni är opartiska mottagare fast ni är avlönade, men samma tänk kan även tillämpas om ni betalar en extern byrå som ska agera mottagare, total opartiskhet existerar inte men viljan att vara opartisk kan ni själva tillhandahålla vilket är korrekt enligt visselblåsarlagen.

Korrekt utredning & uppföljning

Allmänna klagomål ska alltid hänvisas till närmsta chef. Men om ett ärende rör något som har hänt eller händer just nu och om det är en visselblåsning ska det nästan alltid anmälas till berörd myndighet. Om ni lämnar över ärendet genom en anmälan meddelar ni det till visselblåsaren, därefter arkiverar ni ärendet. Om ni behöver ta en advokat kan ni koppla in advokaten i systemet så sköter de resten. Om ärendet gäller något som riskerar att hända så bör ni vidta ändringar i hur ni arbetar, därefter bör ni kommunicera ut detta till er personal och även visselblåsaren, därefter kan ni arkivera ärendet.

Varför brevvägen en dålig idé

Det finns flera anledningar till varför brevvägen är en dålig idé. Det är delvis tidskrävande, då ni behöver någon i organisationen som regelbundet kontrollerar om en visselblåsning kommit in. Men det är framförallt en dålig idé då det inte finns någon möjlighet för er att följa upp ett ärende. En digital visselblåsarkanal tar hand om allt detta, och nettokostnaden för visselblåsningar kan fortfarande vara positiv.

Vad bör ni göra?

Det kan kännas överväldigande att korrekt definera en visselblåsning och veta hur ni som företag skall agera. För att förenkla för er har vi satt ihop en enkel checklista & utredningsschema för att göra ert arbete enklare. Klicka på knappen nedan för att ta del av detta på din mail.

Få checklista

Hur kan vi hjälpa er?

Vårt mål är att göra det enkelt att följa det nya visselblåsardirektivet. Vill ni har mer information om lagen, eller hur vårt visselblåsarsystem för anonym tvåvägskommunikation fungerar? Kontakta oss, oavsett vad ert ärende gäller!

Gå vidare
Priser & paket
Boka demo
Om systemet
Testa gratis
Läs mer från oss
Blog image 3

Se våra tjänster och dess priser

Se våra priser och vad vår tjänst kostar

Blog image 1

Boka en demo för visselblåsning

Boka en personlig demo av vårt system

Blog image 2

Exempel på visselblåsning

Lär dig allt om hur en visselblåsning definieras

Blog image 3

Gratis policy & mall för visselblåsning

Ta del av vår gratis policymall för visselblåsning

Få vår checklista & policy inför Visselblåsardirektivet, direkt på er mail!
Genom användning godkännes bearbetning av data enligt integritetspolicy