VISSELBLÅSARLAGEN

Vad är visselblåsarlagen, och nya EU direktivet om visselblåsning?

Visselblåsarlagen och EU direktivet ställer nya hårdare krav från 17 December 2023. Experten svarar: Detta innebär lagen i sin helhet.

Visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen är en lagstiftning som syftar till att skydda och stödja visselblåsare genom att ge dem rättslig skydd mot repressalier och påföljder från arbetsgivaren eller andra inom organisationen. En visselblåsare är en person som rapporterar missförhållanden eller oegentligheter inom en organisation, vanligtvis till myndigheter eller allmänheten, med avsikt att avslöja eller åtgärda problemen.

Sammanfattningsvis är både visselblåsarlagen och uppdateringen av Visselblåsardirektivet viktiga för att främja etiskt företagsbeteende och skydda dem som vågar rapportera missförhållanden inom organisationer. De syftar till att skapa en säker och rättvis miljö för visselblåsare att avslöja oegentligheter och hjälpa till att förhindra och korrigera felaktiga beteenden.

resources image

Uppdateringen av Visselblåsardirektivet och vad ni bör göra

Den 16 december 2019 antog Europeiska unionen en uppdatering av Visselblåsardirektivet, även känt som EU-direktiv 2019/1937 om skydd för personer som slår larm om överträdelser av EU-rätten. Denna uppdatering innebär att medlemsländerna i EU är skyldiga att införa strängare skydd för visselblåsare inom både offentlig och privat sektor. De viktigaste aspekterna av uppdateringen inkluderar att visselblåsare nu måste skyddas från repressalier som trakasserier, uppsägning eller diskriminering, och de måste ha rätt till rättslig och rådgivande stöd. Uppdateringen syftar till att främja öppenhet, ansvarsskyldighet och korrekthet inom både offentlig och privat sektor genom att uppmuntra visselblåsare att slå larm om oegentligheter utan rädsla för repressalier.

A. Anta en policy

Välj en visselblåsarpolicy och skräddarsy den för er organisation. Ni kan rådgiva en extern jurist för detta eller ta del av våran gratis policymall. Den innehåller information om rutiner, utredning och vilka som omfattas. Vill du veta mer? Läs mer här

B. Implementera en kanal

Steg två är att implementera en tillgänglig kanal för visselblåsning.

  • Implementera en säker kanal för visselblåsning inom er organisation. För att följa lagens alla krav rekommenderar vi att denna är digital.
  • Säkerhetsställ att er nya kanal är anonym och förenlig med GDPR.
  • Understryk anonymitetens betydelse, IP-nummer bör inte lagras i någon form

C. Utbildning och medvetandegörande

Utbilda er personal

  • Skapa en grupp som tar emot ärenden inom visselblåsning. Beroende på er företagsstruktur bör denna vara vara extern eller intern. För att uppfylla kravet om opartiskhet är det inte rekommenderat att aktieägare, VD eller person som kan anes vara partisk hantera ärenden.
  • Gå igenom er nya rutin som finns i er policy, använd den som grund.
  • Deklarera hur ni utreder och hanterar ärenden inom visselblåsning

Vad bör ni göra?

Det kan kännas överväldigande att korrekt definera en visselblåsning och veta hur ni som företag skall agera. För att förenkla för er har vi satt ihop en enkel checklista & utredningsschema för att göra ert arbete enklare. Klicka på knappen nedan för att ta del av detta på din mail.

Få checklista

Hur kan vi hjälpa er?

Vårt mål är att göra det enkelt att följa det nya visselblåsardirektivet. Vill ni har mer information om lagen, eller hur vårt visselblåsarsystem för anonym tvåvägskommunikation fungerar? Kontakta oss, oavsett vad ert ärende gäller!

Läs mer från oss
Blog image 3

Exempel på visselblåsning

Lär dig allt om hur en visselblåsning definieras

Blog image 1

Såhär följs lagen om visselblåsning

Det här är allt måste du veta om lagen

Blog image 2

Vad kostar ett visselblåsarsystem?

Se vad ett visselblåsarsystem kostar och vad ni bör tänka på

Blog image 3

Gratis policy & mall för visselblåsning

Ta del av vår gratis policymall för visselblåsning

Få vår checklista & policy inför Visselblåsardirektivet, direkt på er mail!
Genom användning godkännes bearbetning av data enligt integritetspolicy