Background Image

VISSELBLÅSARTJÄNST

En djupdykning i visselblåsning

Vad är Visselblåsning?

Visselblåsning är ett begrepp som ofta diskuteras i media, men vad innebär det egentligen? Som experter inom området, vill vi på WhistleSecure ge dig en klar bild av vad visselblåsning verkligen är. Men vad betyder egentligen visselblåsning?

Priser & paket
Definition av Visselblåsning
Visselblåsning innebär att en individ, ofta en anställd inom en organisation, rapporterar olagliga, oetiska eller farliga handlingar till externa myndigheter eller till allmänheten. Detta görs ofta i syfte att skydda allmänheten, kunder eller andra anställda.
Varför är Visselblåsning viktigt?
Visselblåsning spelar en avgörande roll i att upprätthålla integritet och ansvar inom organisationer. Genom att rapportera missförhållanden kan potentiella skador eller brott förhindras.
Visselblåsning på WhistleSecure
På WhistleSecure förstår vi vikten av att ha en säker och pålitlig kanal för visselblåsning. Vårt system är designat för att skydda visselblåsarens identitet samtidigt som det säkerställer att rapporterade ärenden hanteras korrekt.
visselblåsning och lag
Visselblåsarlagen kräver tillgänglighet. Få ett gratis startpaket med visselblåsarpolicy, handlingsplan för visselblåsning & gratis testkonto
Inga kredit eller faktura-uppgifter krävs
Visselblåsning på WhistleSecure
På WhistleSecure erbjuder vi en komplett kanal för visselblåsning. Vårt system är designat för att göra processen så smidig och säker som möjligt, med teknisk support och juridisk rådgivning inkluderad.
FAQ om Visselblåsning & Lagen
Vad skiljer visselblåsning från en vanlig klagomålsprocess?
Medan en klagomålsprocess ofta hanterar mindre problem inom en organisation, fokuserar visselblåsning på allvarliga missförhållanden som kan ha en större påverkan på allmänheten eller organisationen som helhet.
Är det lagligt att vara en visselblåsare?
Ja, i många länder skyddas visselblåsare av lagar som förhindrar repressalier mot dem.
Hur skyddas min identitet om jag rapporterar genom WhistleSecure?
Vårt system är designat för att skydda din identitet och säkerställa att din rapport hanteras konfidentiellt.
Vad händer efter att jag har rapporterat ett missförhållande?
Efter att du har rapporterat ett missförhållande genom WhistleSecure, kommer ärendet att granskas och vidtas lämpliga åtgärder.
Varför ska jag välja WhistleSecure för visselblåsning?
WhistleSecure är ledande inom visselblåsningssystem och erbjuder en säker, pålitlig och användarvänlig plattform för att rapportera missförhållanden.
Läs mer från oss
Blog image 3

Exempel på visselblåsning

Lär dig allt om hur en visselblåsning definieras

Blog image 1

Såhär följs lagen om visselblåsning

Det här är allt du måste veta om lagen

Blog image 2

Sköt ett ärende - från start till slut

Få vår handlingsplan om hur ni ska hantera ett ärende

Blog image 3

Gratis policy & mall för visselblåsning

Ta del av vår gratis policymall för visselblåsning

Få vår checklista & policy inför Visselblåsardirektivet, direkt på er mail!
Genom användning godkännes bearbetning av data enligt integritetspolicy